Harmonogram zajęć

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram studiów podyplomowych na rok akademicji 2018-2019 zostanie opublikowany w październiku 2018 roku.

 

L.p

Data

Moduł godz.

Przedmiot

Prowadzący

 

1.

 

20.10.

2018r.

sobota

 

9.00-9.50

 

 

 

10.00-16.45

 

 

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem PODN         i PPP w Złotoryi

 

 

Zachowania trudne u uczniów- strategie postępowania

 

mgr Kazimierz Karst

 

 

 

mgr Izabela Sokołowska -       Zatorska

 

 

2.

17.11. 2018r.  sobota

9.00- 15.45

Komunikacja interpersonalna

dr Robert Mertuszka

 

3.

24.11. 2018 r

sobota

 

9.00-15.45

Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodykimgr Halina     Nawrotek

 

4.

01.12.

2018 r.

sobota

9.00-15.45

Komunikacja interpersonalna

 

dr Robert Mertuszka

 

 

5

08.12.

2018 r.

sobota

9.00-15.45

Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki

 

 

mgr Halina     Nawrotek

 

 

6.

15.12.

2018 r.

sobota

9.00– 15.45

Aktualny stan prawny prawa oświatowego w świetle zmian

 

mgr Jan      Lewandowski

7.

 12.01.
 2019r.

sobota

9.00– 15.45

Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym

mgr Izabela Sokołowska –     Zatorska

 

8.

19.01.
2019r.

sobota

9.00– 15.45

Terapia Pedagogiczna-- Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Jak pracować z dzieckiem z ADHD,SPE

 

mgr Agnieszka  Gierłowska

9

 

26.01.

2019 r.

sobota

 

9.00-15.45

Komunikacja interpersonalna

 

dr Robert Mertuszka

 

10.

09.02.

2019 r.

sobota

9.00-15.45

Współpraca nauczyciela z uczniami                         i rodzicami

 dr Robert Mertuszka

 

11.

16.02.      2019 r.

sobota

9.00-15.45

Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera – funkcjonowanie, organizacja pracy, strategie postępowania

mgr Izabela Sokołowska –     Zatorska

12.

23.02

2019 r

sobota

9.00-15.45

Aktualny stan prawny prawa oświatowego        w świetle zmian

mgr Jan Lewandowski

 

13.

02.03.

2019r

sobota

 

9.00-15.45

Metody terapii uczniów niepełnosprawnych

 

mgr Izabela Sokołowska –     Zatorska

14.

09.03.
2019r.

sobota

9.00– 15.45

FRIS-style myślenia i działania- poznaj siebie

mgr Grażyna Kmiecik

15.

16.03.

2019 r.

sobota

 

9.00– 15.45

Aktualny stan prawny prawa oświatowego  w świetle zmian

 

mgr Jan Lewandowski

 

16.

06.04.

2019 r.

sobota

 

9.00– 15.45

Terapia Pedagogiczna

mgr Jolanta Jaworska

17.

05.04.-

06.04

2019 r.

piątek

sobota

16.00-19.00

 

9.00 - 15.45

Szkoła dla rodziców - zajęcia fakultatywne

 

 

mgr Krystyna Adaśko

 

18.

13.04.

2019 r.

sobota

9.00-15.45

Neurodydaktyka  dla praktyka. Techniki              i metody uczenia się

mgr  Agnieszka Gierłowska

19.

27.04
2019r.

sobota

9.00 –15.45

Terapia pedagogiczna

mgr Jolanta   Jaworska

20.

11.05.

2019 r.

sobota

9.00– 15.45

Terapia Pedagogiczna

 

mgr Jolanta  Jaworska

 

21.

 

18.05.

2019r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

 

Jak radzić sobie z roszczeniowością innych? The Coaching Maps

 

mgr Grażyna Kmiecik

22.

   25.05.

2019 r.

sobota

9.00– 15.45

 

Współpraca nauczyciela z uczniami                         i rodzicami

 

 

dr Robert Mertuszka

 

 

 

23.

 

 

01.06.

2019r.

sobota

9.00– 15.45

 

 

Współpraca nauczyciela z uczniami                         i rodzicami

 

dr Robert Mertuszka

 

 

 

 

24.

08-09. 06.    2019r.

   sobota

niedziela

 

9:00 - 17.00

 

Egzamin

 

Komisja egzaminacyjna