Harmonogram zajęć

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ       W WARSZAWIE

 

            STUDIA PODYPLOMOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – ROK AKADEMICKI  2017/2018

L.p

Data

Moduł godz.

Przedmiot

Prowadzący

 

1.

 

21.10.

2017r.

sobota

 

 

9.00-9.50

 

 

 

 

10.00-15.45

 

 

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem PODN i PPP w Złotoryi

Prezentacja oferty Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi- Ibuk

 

Komunikacja interpersonalna

 

 

mgr Kazimierz Karst

 

mgr Jolanta Wróblewska

 

dr Robert Mertuszka

2.

 04.11.

 2017 r.

sobota

 

 

9.00-15.45

 

Specjalne potrzeby edukacyjne. Dziecko niepełnosprawne w systemie oświaty

 

mgr Izabela Sokołowska -       Zatorska

 

3.

25.11. 2017r.  sobota

 

 

9.00- 15.45

 

Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki

 

 

mgr Halina Nawrotek

 

4.

09.12. 2017 r

sobota

 

9.00-15.45

 

Komunikacja interpersonalna

 

dr Robert Mertuszka

 

5.

16.12.

2017 r.

sobota

 

 

9.00-15.45

 

 

Terapia pedagogiczna

 

 

 

mgr Agnieszka Gierłowska

6

13.01.

2018 r.

sobota

 

 

9.00-15.45

 

Komunikacja interpersonalna

 

dr Robert Mertuszka

 

7.

27.01.

2018 r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

 

Coaching

 

 Mgr Ewa Kujawska

 

8.

 03.02.
 2018r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

                                                                  

Diagnoza funkcjonalna jako punkt wyjścia w planowaniu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

mgr Izabela Sokołowska –     Zatorska

 

9.

 

17.02.
2018r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

 

 

Wybrane zagadnienia z dydaktyki i metodyki

 

 

mgr Halina Nawrotek

 

 

10.

 

10.03.

2018 r.

sobota

 

 

9.00-15.45

 

Diagnoza funkcjonalna

IPET - założenia formalne, formułowanie celów

 

 

mgr Izabela Sokołowska –     Zatorska

 

 

 

11.

 

24.03. 2018 r.

sobota

 

9.00-15.45

 

Terapia pedagogiczna

 

 

mgr Agnieszka Gierłowska

 

 

12.

 

07.04.
2018r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

 

Terapia pedagogiczna

 

mgr Agnieszka Gierłowska

 

14.04.

2017 r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

 

dr Robert Mertuszka

13.

28.04.

2018 r.

sobota

 

9.00 - 15.45

 

Praca z uczniem z trudnymi zachowaniami

 

 

 

mgr Izabela Sokołowska-Zatorska

 

14.

11-12.05.
2018r.

piątek-sobota


16.00-19.00

900 – 15.45

 

Szkoła dla rodziców

 

 

mgr Krystyna Adaśko

15.

19.05.

2018 r.

sobota

 

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

 

dr Robert Mertuszka

 

16.

 

26.05.

2018r.

sobota

 

 

9.00– 15.45

 

Współpraca z rodziną ucznia niepełnosprawnego

 

mgr Izabela Sokołowska-Zatorska

 

17.

 

09.06. 2018r.

sobota

 

 

 

900– 15.45

 

Metodyka nauczania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Metody terapii uczniów niepełnosprawnych

 

mgr Izabela Sokołowska - Zatorska

 

 

 

18.

16-17. 06.    2018r.

   sobota

 

9:00 - 17.00

 

Egzamin

 

Komisja egzaminacyjna

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi ul. Szkolna 1
- sala konferencyjna.

Istnieje możliwość dokonywania przesunięć niektórych zajęć. Informacja taka będzie przekazywana z wyprzedzeniem bezpośrednio lub drogą mailową.