Dział przedszkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagog - mgr Maria Wojciechowska

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
1430 - 1630 800 - 1300 800 - 1200

800 - 1200

1500 - 1700

praca w terenie

800 - 1100


konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  wtorek 1000 - 1100, piątek 1000 - 1100

Psycholog- mgr Joanna Józefczuk

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
1100 - 1700 ------ ------- ------- -------

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców (informacja telefoniczna)


Praca działu obejmuje:

  • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do kl. I włącznie,
  • terapię pedagogiczną dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami,
  • badania skryningowe dzieci 5 i 6-letnich w ramach programu “Profilaktyka niepowodzeń szkolnych” (badaniami objęte są wszystkie dzieci z miasta i powiatu złotoryjskiego).