Problemy edukacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagog - mgr Anna Orzech 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek

 900 - 1400

 

1100 - 1600

 

 830 - 1300


praca w terenie

 830 - 1130

 

830 - 1100


1x w mies.  Wojcieszów

 

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  poniedziałek 1200 - 1300, wtorek 1100 - 1200

 
  

Pedagog - mgr Ewelina Bratek 

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek

 1400 - 1800

800 - 1100

800 - 1300 

800 - 1200

800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: środa 1400 - 1500, czwartek 1100 - 1200
 
 
  
Psycholog- mgr Marcin Niepiekło

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
1400 - 1800 1400 - 1800 800 - 1100 800 - 1300 800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: czwartek 1200 - 1300

  

Psycholog- mgr Justyna Kuźmiak - Ladra

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1300 1300 - 1700 800 - 1200 1100 - 1400

800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców: poniedziałek 1200 - 1300, wtorek 1500 - 1600

Dzień Psychologa w Szkole (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi) - zgodnie z terminarzem.Psycholog- mgr Katarzyna Gwiżdż 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1200 1215 - 1615 800 - 1200 1115 - 1515 800 - 1200
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: wtorek 1415 - 1615

 

Dzień Psychologa w Szkole (Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi / Gimnazjum) - zgodnie z terminarzem.Praca działu obejmuje:

  •     diagnozę i opiniowanie,

Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno- pedagogicznych dzieci i młodzieży (m.in.: z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), w celu określenia możliwości intelektualnych, predyspozycji, uzdolnień, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, w celu przyznania indywidualnego programu lub toku nauki, kwalifikowania uczniów do nauczania indywidualnego oraz innych, zgodnie z potrzebami)

  • wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły, placówki,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży., Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań,
  • działalność informacyjno - szkoleniowa.