Zespół orzekający

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

 • kształcenia w ośrodkach szkolno - wychowawczych,
 • kształcenia specjalnego (również w klasach integracyjnych),
 • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
 • nauczania indywidualnego,
 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenia niedostosowaniem społecznym / niedostosowanie społeczne.

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

 • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna,
 • zaświadczenie lekarskie - dokumentacja medyczna,
 • opinia ze szkoły.
 
 
Terminarz Zespołów Orzekających 
w roku szkolnym 2018 / 2019
(czwartek, godz. 8:00)

13.09.2018r., 27.09.2018r., 25.10.2018r., 22.11.2018r., 13.12.2018r., 24.01.2019r., 28.02.2019r., 28.03.2019r., 25.04.2019r., 16.05.2019r., 30.05.2019r., 13.06.2019r., 27.06.2019r., 04.07.2019r., 22.08.2019r., 29.08.2019r.