INFORMACJA

         Dyrektor PODNiPPP w Złotoryi informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2015/16 ustanowiono dzień

24 grudnia 2015r.

dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 26 grudnia 2015r.

 

Wyniki Powiatowego Konkursu na Prezentację Książki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

10 grudnia odbył się etap ustny- finał konkursu, do którego Biblioteka Pedagogiczna zaprosiła15 uczniów – miłośników czytania. Młodzi czytelnicy bardzo przekonywująco zachęcali do przeczytania swoich ulubionych lektur. Wśród prezentowanych książek znalazły się pozycje należące do klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej np. Mały Książę, Tomek w krainie kangurów oraz utwory współczesnych autorów np. Gringo wśród dzikich plemion Wojciecha Cejrowskiego, czy Girl Online w trasie Zoe Sugg.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja konkursowa w składzie Joanna Kaczmarska, Ewa Grzesik i Jolanta Wróblewska nagrodziła następujące osoby:

w kategorii wiekowej: klasy IV

1 nagroda – Amelia Palacz(SP nr 1 Złotoryja)

2 nagroda – Hanna Jasińska (SP nr 3 Złotoryja)

3 nagroda – Maja Klińska (SP Sędzimirów)

 

w kategorii wiekowej: klasy V

1 nagroda – Milena Zakaszewska

2 nagroda – Mateusz Błaszczyk (SP Rokitnica)

3 nagroda – Hanna Kokot (SP nr 1 Złotoryja)

za udział w finale

Kacper Gliwa (SP nr 3 Złotoryja)

w kategorii wiekowej: klasy VI

1 nagroda –Aleksandra Siudak (SP Rokitnica)

2 nagroda – Katarzyna Kliszcz (SP Gierałtowiec)

3 nagroda – Zofia Kondys (SP Wilków)

wyróżnienie

Patrycja Tokarczyk (SP Gierałtowiec)

Zofia Łukjańczuk (SP nr 3 Złotoryja)

 

 • laureaci__2015

 

Wszyscy uczestnicy ustnego etapu otrzymali pamiątkowe dyplomy, tomiki zawierające prace pisemne finalistów konkursu oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi.

Srebrne wyróżnienie dla złotoryjskiego schroniska w 55 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

            Tegoroczny finał współzawodnictwa schronisk młodzieżowych wyłonił  placówki, które za swoją działalność w okresie od 1 września 2014 r do 31 sierpnia 2015 r. zasłużyły na uznanie.  Schroniska, które wzięły udział w konkursie oceniane były pod kątem ilości przyjętych gości i  udzielonych im noclegów, jakości świadczonych usług noclegowych, bogactwa swojej oferty, estetyki zagospodarowania obiektu i terenów zielonych. Uroczystość rozdania nagród odbyła się 21 listopada 2015 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy.

                                    

Czytaj więcej: Srebrne wyróżnienie dla złotoryjskiego schroniska w 55 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa...

Mały Finał ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla uczniów szkół podstawowych

„Oto dom mój: cztery ściany wiersza

W mojej pięknej ojczyźnie – polszczyźnie”
 

 • k_1
 • k_2
 • k_3

 

Związek wyrazowy „ojczyzna polszczyzna” (zaczerpnięty z wiersza „Zieleń” Tuwima) kojarzy się większości Polaków z emitowanym niegdyś przez telewizję programem, w którym profesor Jan Miodek udzielał rad dotyczących poprawności językowej. Wrocławski językoznawca propaguje kulturę języka nie tylko za pośrednictwem mediów, bowiem sprawuje również honorowy patronat nad konkursem polonistycznym i zasiada w jego jury. Celem konkursu jest popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny i rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań humanistycznych.  Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, zaś głównymi sponsorami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Wrocławski. W tegorocznej edycji konkursu adresowanej do uczniów szkół podstawowych wzięli udział uczestnicy z następujących szkół powiatu złotoryjskiego :

1)    Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu

2)    Szkoła Podstawowa w Iwinach

3)    Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach

4)    Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce

5)    Szkoła Podstawowa w Rokitnicy

6)    Szkoła Podstawowa w Świerzawie

7)    Szkoła Podstawowa  nr 1 w Złotoryi

8)    Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi

Etap rejonowy, podobnie jak szkolny, składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 18 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach, przystąpiło 18 listopada w PODNiPPP do części pisemnej. Mieli oni możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności  z zakresu gramatyki, czytania ze zrozumieniem, korekty błędów językowych, redagowania opowiadania i analizy wiersza. Arkusz konkursowy nosił tytuł „O przyjaźni” i ten motyw występował również w tematach wypowiedzi ustnych. Jury w składzie : Renata Fuchs – nauczycielka języka polskiego w złotoryjskim Gimnazjum i Barbara Porębska – koordynator rejonowy konkursu zakwalifikowało do Małego Finału 8 osób.

25 listopada w sali konferencyjnej PODNiPPP uczniowie przystąpili do części ustnej, w której mogli popisać się pomysłowością, fantazją i zdolnościami oratorskimi. Wygłaszali oni opowiadanie na wylosowany temat, a każdy z nich zawierał aforyzm lub fragment wiersza dotyczący przyjaźni. O końcowych wynikach uczestników decydowała łączna ilość punktów z części pisemnej i ustnej.

I miejsce zajęła Amelia Stemplowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi

II miejsce – Karol Majdak ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie

III miejsce – Kornelia Zdziechowicz ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie

Amelia Stemplowska będzie reprezentowała nasz powiat na ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się w dniach 10-12 grudnia w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Finałowi konkursu towarzyszyć będą warsztaty oraz wykłady dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez specjalistów, zajmujących się kulturą języka, aktorstwem i retoryką. Uczestnicy wysłuchają również koncertu w Narodowym Forum Muzyki. Gratulujemy uczennicy i jej nauczycielce – pani Bożenie Pecynie.

 

Wyniki I etapu Powiatowego Konkursu na Prezentację Książki dla klas 4-6

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi zaprasza do etapu ustnego następujące osoby:

 

w kategorii wiekowej: klasy IV

 

Amelia Palacz (kl. 4c SP 1 Złotoryja)

Hanna Jasińska (kl. 4a SP 3 Złotoryja)

Hubert Pawlak (kl.4 SP Nowy Kościół)

Milena Frydrych (kl. 4 SP Gierałtowiec)

Maja Klińska (kl. 4 SP Sędzimirów)

 

w kategorii wiekowej: klasy V

 

Milena Zakaszewska (kl. 5 SP Nowa Wieś Grodziska)

Agata Sej (kl. 5 SP Gierałtowiec)

Mateusz Błaszczyk (kl. 5 SP Rokitnica)

Kacper Gliwa (kl. 5c SP 3 Złotoryja)

Hanna Kokot (kl. 5c SP 1 Złotoryja)

 

w kategorii wiekowej: klasy VI

 

Zofia Łukjańczuk (kl. 6 b SP 3 Złotoryja)

Patrycja Tokarczyk (kl.6 SP Gierałtowiec)

Aleksandra Siudak (kl. 6 SP Rokitnica)

Zofia Kondys (kl. 6 SP Wilków)

Katarzyna Kliszcz (kl.6 SP Gierałtowiec)

 

Prezentacje ustne odbędą się 10 grudnia o godz. 13 w sali wykładowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, ul. Szkolna 1 w Złotoryi.

Ojczyzna Polszczyzna część ustna

 

     Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi informuje, że do części ustnej rejonowego etapu Konkursu Ojczyzny Polszczyzny zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

 • Oliwia Krajewska - SP Nr3 w Złotoryi

 • Miron Kwiatkowski - SP Nr3 w Złotoryi,

 • Karol Majdak - SP w Świerzawie,

 • Zofia Łukjańczuk - SP Nr 3 w Złotoryi,

 • Amelia Stemplowska - SP Nr1 w Złotoryi,

 • Kornelia Zdziechowicz - SP w Świerzawie,

 • Karolina Żelichowska - SP Nr3 w Złotoryi,

 • Tomasz Żurański - SP Nr3 w Złotoryi.

 

Część ustana etapu rejonowego odbędzie się

25 listopada 2015r. o godz. 1100

w PODNiPPP w Złotoryi, ul. Szkolna 1.

 

 

INFORMACJA

Szanowni Czytelnicy

        Informujemy, że w dniach od 16 listopada do 4 grudnia 2015 Biblioteka Pedagogiczna będzie nieczynna z powodu prowadzonego skontrum zbiorów.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

        Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi zaprasza na szkolenie:

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

Czytaj więcej: Szkolenie: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i...

szkolenie: Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom.

    Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych nauczyciele, pedagodzy Powiatu Złotoryjskiego

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat:

„Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom”.

 

Czytaj więcej: szkolenie: Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

           Włączając się w Ogólnopolski Tydzień Kariery w ramach lokalnych inicjatyw na rzecz wspierania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery, uwzględniając priorytety MEN dotyczące podniesienia jakości kształcenia w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także przygotowania uczniów do świadomego wyboru zawodu, nasza placówka po raz kolejny podjęła inicjatywę na rzecz poradnictwa zawodowego organizując Forum Poradnictwa Zawodowego w Powiecie Złotoryjskim dla uczniów szkół gimnazjalnych, pedagogów i psychologów z placówek współpracujących, pedagogów szkolnych oraz osób zainteresowanych. Tegoroczna edycja OTK 2015 odbyła się pod hasłem "Poznaj swojego doradcę kariery!"

 • 1__otk
 • 2__otk
 • 3__otk
 • 4__otk
 • 5__otk
 • 6_otk
 • 7__otk
 • 8_otk
 • 9__otk

 

Czytaj więcej: Ogólnopolski Tydzień Kariery

Podkategorie

Copyright PS 2013