UWAGA zmiany w godzinach szkoleń

 

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia szkoleń z dnia 28.04.2016r. oraz z dnia 05.05.2016r. z godziny 12:00 na godzinę 13:00

„Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych. (…)” – 28.04.2016r. godz. 13:00

„Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów sprawiających trudności edukacyjne i wychowawcze. (…)” – 05.05.2016r. godz. 13:00

 

Prosimy o poinformowanie osoby zainteresowane szkoleniami.

PODNiPPP w Złotoryi

Szkolenie: Strategie budowania dyscypliny w grupie szkolnej

 

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat: „Strategie budowania dyscypliny w grupie szkolnej. Jak skutecznie stawiać granice uczniowi na różnych etapach rozwoju społecznego i moralnego? Jak opracować i jak korzystać z kontraktu klasowego ułatwiającego respektowanie zasad w trakcie zajęć lekcyjnych? Modelowanie zachowań przez nauczycieli, a rozwiązywanie konfliktów klasowych – system logicznych konsekwencji R. Draikursa.”

 

Prowadzący: mgr Dorota Rzepczyńska

 

 • Uczestnicy: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 • Termin: 24 maja 2016 r. o godz. 14:00

 

(liczba miejsc ograniczonamax. 20 uczestników, zgłoszenia przyjmujemy do 17.05.2016 r.)

 

Czytaj więcej: Szkolenie: Strategie budowania dyscypliny w grupie szkolnej

Szkolenie: Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu.

Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat: „Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu. Jak skutecznie karać i nagradzać ucznia, aby motywować go do zmiany w zachowaniu? Omówienie systemu logicznych konsekwencji i nagród oraz strategii 4 kroków umożliwiającej efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie”.

 

Prowadzący: mgr Dorota Rzepczyńska

 

 • Uczestnicy: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 • Termin: 19 maja 2016 r. o godz. 14:00

 

(liczba miejsc ograniczonamax. 20 uczestników, zgłoszenia przyjmujemy do 13.05.2016 r.)

 

Czytaj więcej: Szkolenie: Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu.

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona książka”

W tegorocznej, trzeciej edycji Konkursu wzięło udział 27 przedszkolaków i uczniów klas „0” z ośmiu placówek oświatowych z powiatu złotoryjskiego. Nadesłane prace w przeważającej większości były inspirowane baśniami, wykonane kredkami. Pomysłowość i inwencja twórcza dzieci wyraża się szczególnie w niezwykłej kolorystyce ilustracji.

Jak co roku, jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem.

Komisja konkursowa w składzie: Lucyna Kortus, Anna Stefanowicz, Jolanta Wróblewska na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. przejrzała prace konkursowe i uwzględniając kryteria zapisane w Regulaminie konkursu, zwłaszcza samodzielność wykonania, postanowiła nagrodzić następujące osoby:

 

w kategorii wiekowej: 5 lat

1 nagroda – Kamila Wysoczańska (Przedszkole Miejskie nr 2 Złotoryja)

2 nagroda – Zuzanna Nowakowska (Szkoła Podstawowa Sędzimirów),

Amelia Wątor (Szkoła Podstawowa Nowy Kościół)

3 nagroda – Zuzanna Molenda (Przedszkole Miejskie nr 2),

Zuzanna Łukasiewicz (Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja)

wyróżnienie

Stanisław Gołaszewski (Przedszkole Miejskie nr 2)

Angelika Hawryszków (Przedszkole Miejskie nr 2)

 

 

w kategorii wiekowej: 6 lat

1 nagroda – Zuzanna Kapral (Przedszkole Miejskie nr 2)

2 nagroda – Wiktoria Juszczak (Szkoła Podstawowa Sędzimirów)

3 nagroda – Weronika Zimna (Szkoła Podstawowa nr 1 Złotoryja

 

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na uroczystej gali w czerwcu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Nagrodzone prace można oglądać w Bibliotece do 21 maja.

Konferencja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotycząca zmian w prawie oświatowym, systemie oceniania oraz ruchu kadrowego nauczycieli.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Złotoryi serdecznie zaprasza wszystkich Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących powiatu złotoryjskiego dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz.12.00 na  konferencję dotyczącą zmian w prawie oświatowym, systemie oceniania oraz ruchu kadrowego nauczycieli.  

Prowadzący: Jan Lewandowski

Czytaj więcej: Konferencja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotycząca zmian w prawie...

Szkolenie Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów sprawiających trudności edukacyjne i wychowawcze.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat: „Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów sprawiających trudności edukacyjne i wychowawcze. Skrypty do rozmów z różnymi typami rodziców. Metody budowania współpracy nauczyciela z rodzicem w sytuacjach problemowych.”

 

Prowadzący: mgr Dorota Rzepczyńska

Czytaj więcej: Szkolenie Skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów sprawiających trudności edukacyjne i...

Szkolenie Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat: „Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych. Fizjologiczne, umysłowe i behawioralne techniki redukowania złości w relacji nauczyciel – uczeń. Jak trenować z uczniami kontrolowanie trudnych emocji? Jak nauczyciel może zapanować nad sobą w trudnych sytuacjach? Budowanie indywidualnego planu kontrolowania złości z uwzględnieniem różnic między uczniami.”

Prowadzący: mgr Dorota Rzepczyńska

 

Czytaj więcej: Szkolenie Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych

Wyniki Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów gimnazjów

         W dniu 17 marca  2016 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjów. Brało w nim udział 14 uczestników z 7 gimnazjów powiatu złotoryjskiego . Ich zadaniem było napisanie zamieszczonego poniżej dyktanda i rozwiązanie testu. Za bezbłędnie napisane dyktando można było zdobyć 100 punktów, zaś za test 10 punktów. Prace oceniało jury w składzie : Barbara Porębska i Jolanta Wróblewska.

         Wyniki Powiatowego Konkursu Ortograficznego przedstawiają się następująco:

                I miejsce / 85 pkt.      – Wiktoria Malińska  – Gimnazjum w Rokitnicy

               II miejsce / 82 pkt.    –  Piotr Cedro             -   Gimnazjum w Rokitnicy  

              III miejsce / 73 pkt.   – Dawid Brudniewicz  – Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi

 

Pozostali  uczniowie w kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów:

 

 •  Kaja Miśkiewicz  - Gimnazjum w Wojcieszowie
 •  Bernadeta Bartczak  -  Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi
 •  Gracjan Plichta   -  Gimnazjum w Świerzawie
 •  Tomasz Hupental  - Gimnazjum w Złotoryi
 •  Nikola Szuba   -  Gimnazjum w Złotoryi
 •  Angelika Dymańska  -  Gimnazjum w Świerzawie
 •  Aurelia Rogińska   - Gimnazjum w Wilkowie
 •  Victoria Dusza  -  Gimnazjum w Pielgrzymce   
 •  Amanda Bandyk  - Gimnazjum w Pielgrzymce 
 •  Marceli Morawiec    -  Gimnazjum w Wilkowie
 •  Martina Bembnista   -  Gimnazjum w Wojcieszowie

 

Gratulujemy  laureatom i ich nauczycielom. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

 

DYKTANDO

,,Nowy system wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie Złotoryjskim”

             Dnia 3 marca 2016 r. o godz.12.00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Złotoryi odbyła się konferencja dotycząca ,,Nowego systemu wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Powiecie Złotoryjskim”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Samorządów Terytorialnych Powiatu Złotoryjskiego,  dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Konferencję poprowadził pracownik DODN z Wrocławia Pan dr Robert Mertuszka,  który przedstawił założenia finansowania doskonalenia nauczycieli w zmodernizowanym systemie wspomagania placówek oświatowych, szczegółowo analizując Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r.

Wspomaganie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych powinno być rozumiane jako zaplanowane działanie realizowane bezpośrednio      w szkole lub placówce poprzez:
        - pomoc w zakresie   diagnozowania,
        - wskazanie możliwych sposobów  prowadzących do zaspokojenia potrzeb   
           w wybranych obszarach,
        - techniczne i merytoryczne organizowanie form wsparcia w trakcie   
           wprowadzanej zmiany ,
        - wspólną ocenę efektów i współpracy, z których  będą wynikać wnioski
           działań na przyszłość.

 Nowy system doskonalenia i wspomagania nie będzie doraźną  i krótkotrwałą pomocą szkole, ale stałą współpracą przynoszącą efekty         i trwałe zmiany jakościowe zarówno w PODN i PPP w Złotoryi jak i w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych  Powiatu Złotoryjskiego.

 

 

 • konf_1
 • konf_2
 • konf_4
 • konf_5

 

Szkolenie „Od kanoniczności do wolności na lekcjach języka polskiego. Ćwiczenia z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem różnorodnych technik analitycznych”.

          Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego na temat: „Od kanoniczności do wolności na lekcjach języka polskiego. Ćwiczenia z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem różnorodnych technik analitycznych”.

         

                                                                                                                                                                    Prowadzący: dr Robert Mertuszka                                                                                             

Uczestnicy: Nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczyciele bibliotekarze

 

Podkategorie

Copyright PS 2013