Wnioski do badań

Drukuj

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

Wniosek o przeprowadzenie badania psychologicznego

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA PEDAGOGICZNEGO

Wniosek o przeprowadzenie badania pedagogicznego

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA OKREŚLAJĄCEGO PREFERENCJE ZAWODOWE

 Wniosek o przeprowadzenie badania psychologicznego określającego preferencje zawodowe

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA LOGOPEDYCZNEGO

  Wniosek o przeprowadzenie badania logopedycznego

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W CELU WYDANIA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Zespołu Orzekającego PODNiPPP w Złotoryi

INORMACJA O DZIECKU DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PODNiPPP w ZŁOTORYI (wypełniają rodzice dziecka)

Informacja o dziecku (wypełniają rodzice dziecka)

INFORMACJA O UCZNIU DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PODNiPPP w ZŁOTORYI (wypełnia wychowawca)

Informacja o uczniu (wypełnia wychowawca)