PRACOWNICY PORADNI Psychologiczno-pedagogicznej

Drukuj

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Psycholog- mgr Dorota Koziorowska

 

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1115 1300 - 1615 ------ ------

1300 - 1630

 konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: poniedziałek 1030 - 1115, wtorek 1500 - 1615

 

 

Psycholog- mgr Adam Piątkowski

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
1300 - 1900 800 - 1000 1500 - 1900 800 - 1200

800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: czwartek 1000 - 1200

 

Pedagog- mgr Joanna Dudek

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1100 1600 - 1800 ------ ------

------Praca działu obejmuje:

 • wstępną diagnozę uczniów z trudnościami w zachowaniu,
 • wspieranie rodziców w wypracowywaniu form pomocy dziecku sprawiającemu trudności w zachowaniu,
 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzinną,
 • socjoterapię na terenie poradni,
 • prowadzenie warsztatów profilaktyczno - wychowawczych na terenie szkół powiatu złotoryjskiego,
 • interwencje kryzysowe,
 • wstępną diagnozę uczniów z problemami edukacyjnymi,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów powiatu złotoryjskiego,
 • konsultacje z pedagogami, wychowawcami i nauczycielami,
 • konsultacje z kuratorami społecznymi.

PROBLEMY EDUKACYJNE

 

Pedagog - mgr Anna Orzech

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek

 900 - 1400

 

1100 - 1600

 

 830 - 1300


praca w terenie

 830 - 1130

 

830 - 1100


1x w mies.  Wojcieszów

 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  poniedziałek 1200 - 1300, wtorek 1100 - 1200
 
 
 

Pedagog - mgr Ewelina Bratek

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek

 1400 - 1800

800 - 1100

800 - 1300 

800 - 1200

800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: środa 1400 - 1500, czwartek 1100 - 1200
 
 
 
 
Psycholog- mgr Marcin Niepiekło

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
1400 - 1800 1400 - 1800 800 - 1100 800 - 1300 800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: czwartek 1200 - 1300

 

 Psycholog- mgr Justyna Kuźmiak - Ladra

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1300 1300 - 1700 800 - 1200 1100 - 1400

800 - 1200

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców: poniedziałek 1200 - 1300, wtorek 1500 - 1600

Dzień Psychologa w Szkole (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi) - zgodnie z terminarzem.Psycholog- mgr Katarzyna Gwiżdż

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1200 1215 - 1615 800 - 1200 1115 - 1515 800 - 1200
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: wtorek 1415 - 1615

 

Dzień Psychologa w Szkole (Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi / Gimnazjum) - zgodnie z terminarzem.Praca działu obejmuje:

 •     diagnozę i opiniowanie,

Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno- pedagogicznych dzieci i młodzieży (m.in.: z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), w celu określenia możliwości intelektualnych, predyspozycji, uzdolnień, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, w celu przyznania indywidualnego programu lub toku nauki, kwalifikowania uczniów do nauczania indywidualnego oraz innych, zgodnie z potrzebami)

 •    wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły, placówki,
 •  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży., Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań,
 •  działalność informacyjno - szkoleniowa.

DZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Pedagog - mgr Maria Wojciechowska

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
1430 - 1630 800 - 1300 800 - 1200

800 - 1200

1500 - 1700

praca w terenie

800 - 1100


konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  wtorek 1000 - 1100, piątek 1000 - 1100


 


Psycholog- mgr Joanna Józefczuk

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
1100 - 1700 ------ ------- ------- -------

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców (informacja telefoniczna)

 


Praca działu obejmuje:

 • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do kl. I włącznie,
 • terapię pedagogiczną dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami,
 • badania skryningowe dzieci 5 i 6-letnich w ramach programu “Profilaktyka niepowodzeń szkolnych” (badaniami objęte są wszystkie dzieci z miasta i powiatu złotoryjskiego).

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Pedagog- mgr Kazimierz Karst

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
900 - 1200 900 - 1300 900 - 1300 900 - 1400 1000 - 1200

 

 

Pedagog- mgr Paulina Starowicz

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1200 1300 - 1730 800 - 1200 800 - 1200 800 - 1130
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: piątek 1015 - 1130
 
 
 


 
Praca działu obejmuje:
 • porady indywidualne dotyczące:
  - planowania kariery zawodowej,
  - informacje o poszukiwanych zawodach,
 • porady dla uczniów kończących gimnazjum z problemami zdrowotnymi wybierających szkoły ponadgimnazjalne,
 • badanie preferencji zawodowych uczniów kończących gimnazjum oraz maturzystów,
 • informatory o szkołach:
  - wyższych
  - pomaturalnych
  - policealnych
  - ponadgimnazjalnych

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

 

Logopeda - mgr Aleksandra Zielińska

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
1200 - 1600 800 - 1200 1200 - 1600 800 - 1200 800 - 1200
 
 
 


Logopeda -  mgr Anna Jóźwiak

Poniedziałek    
Wtorek środa Czwartek Piątek
-------- 1400 - 1900 -------- 1400 - 1900 --------
 

Praca działu obejmuje:
 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy

Tempo życia, coraz większe wymagania, jakim trzeba sprostać; powodują, że czasami potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu trapiących nas problemów.

Na terenie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi przy ul. Szkolnej prowadzone są konsultacje dla osób, które szukają fachowej porady, chcą porozmawiać o swoich problemach.

 

KONSULTACJE

 

Lp

pedagog/psycholog/logopeda

dni i godz. konsultacji

1

Justyna Kuźmiak-Ladra

psycholog

poniedziałek 1200 - 1300

wtorek 1500 - 1600

2

Adam Piątkowski

psycholog

czwartek 1000 - 1200

3

Anna Orzech

pedagog

poniedziałek 1200 - 1300

wtorek 1100 - 1200

4

Aleksandra Zielińska

logopeda

inf. telef.

5

Maria Wojciechowska

pedagog

wtorek 1000 - 1100

piątek 1000 - 1100

6

Joanna Józefczuk

psycholog

poniedziałek  (inf. tel.)

7

Marcin Niepiekło

psycholog

czwartek 1200 - 1300

8

Katarzyna Gwiżdż

 psycholog

wtorek 1415 - 1615

9

Dorota Koziorowska

 psycholog

poniedziałek 1030 - 1115

wtorek 1500 - 1615

10

Paulina Starowicz

pedagog

piątek 1015 - 1130

11

Ewelina Bratek

pedagog

poniedziałek 1400 - 1500

czwartek 1100 - 1200


Na spotkania do psychologa, pedagoga, logopedy prosimy umawiać się telefonicznie /076/8783549 lub osobiście.

Copyright PS 2013