Konferencja Dyrektorów Szkól i Palcówek Oświatowych

Drukuj

W dniu 10.10.2017 r. w siedzibie PODNiPPP w Złotoryi odbyła się konferencja w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych inaugurująca rok szkolny 2017/2018.

Konferencję rozpoczął Dyrektor PODNiPPP Pan Kazimierz Karst, który powitał zaproszonych gości i uczestników oraz przedstawił tematykę spotkania. W pierwszej części konsultanci DODN filia w Jeleniej Górze: Pani Katarzyna Baeck – Kamińska i Pani Bogusława Bogucka zaprezentowały „Program kompleksowego wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych”. W dyskusji, która odbyła się po prezentacji omówione zostały możliwości wspomagania pracy szkół i zasady współpracy z PODN  i jego partnerem , którym jest DODN- Filia w Jeleniej Górze. Następnie, psycholog poradni Pani Dorota Koziorowska omówiła główne zmiany w prawie oświatowym dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Na koniec spotkania dyrektorzy opracowali harmonogram konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2017/2018. Ponadto w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia dyrektorów omówiono plan pracy na nowy rok szkolny.

  • DSC06504
  • DSC06508
  • DSC06511
  • DSC06512

 

Copyright PS 2013