Zakończenie roku akademickiego 2016/2017

Drukuj

           Pierwszych 44 studentów Studiów Podyplomowych zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi przy współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie odebrało z rąk Starosty Powiatu Złotoryjskiego - Pani Wandy Grabos i Dyrektora PODNiPPP - Kazimierza Karsta w dniu 29.08.2017r. świadectwa ukończenia wybranych przez siebie kierunków.

  • DSC_0821
  • DSC_0822
  • DSC_0823
  • DSC_0824
  • DSC_0835
  • DSC_0839

 

         W tym roku największą popularnością cieszyły się nie tylko kierunki ściśle pedagogiczne, ale również przedmiotowe. Na podjęcie takich decyzji w dużej mierze wpływ miała wprowadzana z dniem 01.09.2017r. reforma oświaty. Do szkół podstawowych wracają takie przedmioty jak geografia, fizyka, chemia i biologia, nowością jest doradztwo zawodowe na wszystkich poziomach edukacyjnych.

         Dzięki podjętym przez siebie decyzjom wielu nauczycieli poszerzyło swoją ofertę na oświatowym rynku pracy, a tym samym zapewniło sobie stabilniejsze zatrudnienie. Szkoła jako instytucja ucząca się wymaga od pedagogów ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez podejmowanie różnych form kształcenia stacjonarnego i online. W ten sposób zorganizowane są w/w studia, w ramach których dodatkową pomocą dla każdego studenta jest wsparcie e-ekspetów- przedmiotowców. 

         Uroczystość zakończenia pierwszej edycji - mamy nadzieję że nie ostatniej - uświetnił swoim wykładem dr Robert Mertuszka- polonista, pracownik DODN we Wrocławiu na temat dydaktycznych aspektów czytelnictwa w XXI wieku.

Copyright PS 2013