Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej

Inicjatorem powstania Systemu i jego koordynatorem jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. DSIE współtworzy dolnośląskie biblioteki pedagogiczne i biblioteki krajowej sieci bibliotek pedagogicznych ( w zakresie budowy bazy edukacyjnych zasobów Internetu – WikiEduLinki). Zasoby Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej:
 • Katalog centralny sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych
  - katalog centralny książek
  - katalog centralny dokumentów elektronicznych
  - katalog centralny filmów
  - katalog centralny tytułów czasopism - katalogi poszczególnych bibliotek
 • Baza bibliograficzna artykułów z czasopism EDUKACJA
 • Baza bibliograficzna artykułów z czasopism DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
 • Baza sklasyfikowanych edukacyjnych zasobów Internetu WikiEduLinki
 • Interaktywne tematyczne pakiety edukacyjne
 • Informacja o zakresie pracy dydaktycznej biblioteki
 • Wybrane specjalistyczne bazy i serwisy
 • Raporty edukacyjne
 • E-czasopisma edukacyjne
 • Adresy instytucji szkolących, edukacyjnych, wrocławskich bibliotek.
 • Aktualności oświatowe
 • Serwis prasowy z zakresu edukacji
Więcej informacji o DSIE pod adresem: www.dbp.wroc.pl/dsie/
Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt