Forum bibliotekarskie

Od trzech lat, pod patronatem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi, Biblioteka Pedagogiczna systematycznie prowadzi doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy ze szkół powiatu Złotoryjskiego. Cykliczne szkolenia pod wspólną nazwą Forum Bibliotekarskie odbywają się średnio raz w miesiącu. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu zawodowego, a w konsekwencji podniesienie jakości pracy bibliotek szkolnych. Ważnym efektem tych spotkań jest także integracja środowiska bibliotekarzy szkolnych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-ćwiczeniowej i warsztatowej. Na zakończenie cyklu rocznego, w czerwcu, uczestniczy otrzymują zaświadczenia wystawione przez macierzysty Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Terminarz konferencji organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Złotoryi w roku szkolnym 2012/2013

Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt