Szkolenia dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi przygotowała ofertę szkoleniową dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym oraz w innych działaniach na rzecz uczniów i szkoły. Proponujemy warsztaty w szkołach oraz spotkania konsultacyjne w Bibliotece. Obie formy są prowadzone nieodpłatnie.

Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem komputerów. Nauczyciele nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania technologii-informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.


Tematyka warsztatów:

1. Aktywna edukacja – ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję.

2. Jedno zdjęcie – wiele możliwości - edytory graficzne online.

3. Narzędzia TIK w promocji – tworzenie materiałów promocyjnych

4. Moja książka – nie książka – tworzenie elektronicznej książeczki i komiksu jako narzędzi edukacyjnych (od stycznia 2016)

5. Biblioteka on-line- przygotowanie do zdalnego korzystania z katalogu bibliotecznego Aleph

Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt