Oferta lekcji bibliotecznych na rok szkolny 2015/2016

Zachcamy do skorzystania z naszej oferty, tym bardziej, e jednym z podstawowych kierunkw realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2015/2016 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wrd dzieci i modziey.

Przypominamy o moliwoci zorganizowania zaj na temat zaproponowany przez nauczyciela.

W celu ustalenia terminu i tematu zaj prosimy o kontakt pod nr tel. 76 87 83 661.

Przedszkola
Szkoy podstawowe
Gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne


Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt