Katalogi

Prowadzimy następujące katalogi kartkowe:
 • KATALOG ALFABETYCZNY
 • Jest katalogiem kompletnym. W kolejności alfabetycznej haseł autorskich lub tytułowych szereguje wszystkie pozycje książkowe znajdujące się w bibliotece, podając jednocześnie ich lokalizację (sygnaturę i dział udostępniania). Czerwona litera P przy sygnaturze oznacza, że książka jest dostępna wyłącznie na miejscu, w czytelni.
 • KATALOG RZECZOWY
 • Karty katalogowe zgrupowane są w działach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), w porządku chronologicznym. Każdy z 10 działów oznaczonych cyframi od 0 do 9 dzieli się na poddziały, a te na dalsze o coraz węższym zakresie treściowym.
 • KATALOG CZASOPISM
 • Jest źródłem informacji o gromadzonych periodykach. Tytuły szeregowane są alfabetycznie z zaznaczeniem kolejności i kompletności posiadanych roczników.
 • KATALOG KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO
 • Klasyfikuje zbiory Czytelni
 • KATALOG ZBIORÓW SPECJALNYCH
 • Katalog alfabetyczny jest podzielony wg rodzajów zbiorów: Zbiory ilustracyjne G
  przezrocza - P
  płyty - PŁ
  taśmy audio - T
  taśmy video - Twid
  Mikrofilmy - M
  Płyty kompaktowe - CD
  druki towarzyszące - DT
  zbiory inne - In
 • KARTOTEKI BIBLIOGRAFICZNE:
 • Kartoteka zagadnieniowa z zakresu pedagogiki i psychologii - Prowadzona do 2001 roku; zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism oraz fragmentów książek Kartoteki osobowe: Ogólna Pisarzy Polskich Pisarzy Obcych
BAZY ON-LINE:
W 2003 roku rozpoczęliśmy komputeryzację księgozbioru. Wraz z pozostałymi bibliotekami pedagogicznymi Dolnego śląska tworzymy Katalog centralny sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bazę Edukacja na Dolnym śląsku. Do katalogu centralnego dotychczas wprowadziliśmy książki zakupione w latach 1991-2005. Systematycznie prowadzimy opracowanie retrospektywne. Do bazy Edukacja opracowujemy dwa lokalne czasopisma: Gazetę Złotoryjską i Bliżej Szkoły: z doświadczeń pedagogicznych

Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt