Wykaz nabytków Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi

(listopad - grudzień 2015)
 • Antczak M., Walczak-Niewiadomska A. (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Warszawa 2015
 • Arcimowicz J., Bieńko M., Łaciak B., Obyczajowość polska początku XXI wieku – przemiany, nowe trendy, zróżnicowania, Warszawa 2015
 • BereŸnicki F., Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii: poradnik dla studentów, Kraków 2015
 • Cave R., Ayd S., Historia książki: od glinianych tabliczek po e-booki, Warszawa 2015
 • Czerwińska-Jasiewicz M., Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia, Warszawa 2015
 • Janus-Sitarz A., Handzel A., Kania A. (red.), Trudne lekcje języka polskiego: ku rozwiązaniom praktycznym, Kraków 2015
 • Jelonek A., Frontczak D., Zdrowy apetyt: przewodnik po żywieniu od niemowlaka do nastolatka, Warszawa 2015
 • Jezierski G., Energetyka jądrowa: wczoraj i dziś, Warszawa 2014
 • Kowalewska-Borys E., Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Warszawa 2015
 • Landerl K., Kaufmann L., Dyskalkulia, Gdańsk 2015
 • Majewska-Opiełka I., Powiedz to dobrym słowem, Sopot 2016
 • Marczak M. (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Wyd. 3, Kraków 2013
 • Muszyński W. (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, Toruń 2015
 • Olechnowicz H., Pierwsze kroki wśród ludzi: problemy wychowawcze najwcześniejszego dzieciństwa, Warszawa 2015
 • Pataj M. (red.), Kobiety w sferze publicznej: teoria i praktyka, Toruń 2015
 • Pawlik B. M., Bezdomność: modele pracy socjalnej: wsparcie psychologiczne, Warszawa 2015
 • Pawłowski H, Tomalczyk W., Głowacki Z, Odlotowa matematyka, Wyd. 2, Gdynia – Toruń 2015
 • Sikorski W. (red.), Neuroedukacja, Słupsk 2015
Copyrights (C) Biblioteka Pedagogiczna w Z�otoryi - Kontakt