Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Wnioski do badań

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA PEDAGOGICZNEGO

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA OKREŚLAJĄCEGO PREFERENCJE ZAWODOWE

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA LOGOPEDYCZNEGO

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W CELU WYDANIA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

INORMACJA O DZIECKU DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PODNiPPP w ZŁOTORYI (wypełniają rodzice dziecka)

INFORMACJA O UCZNIU DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PODNiPPP w ZŁOTORYI (wypełnia wychowawca)

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl