Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Publikacje

1. Biblioteka nie tylko dla nauczycieli

2. Motywacja

3. Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli

4. Kiedy pójść do logopedy?

5. Procedury wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

6. Jak ułożyć teczkę - pobierz prezentację (30.03.2009)

7. Alkohol i młodość - pobierz prezentację (03.06.2009)

8. Chcesz dobrze wychować dziecko - pobierz prezentację (03.06.2009)

9. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach

10. IPET

11. Motywacja do nauki

12. 100-lecie Niepopdległej Polski

13. Raport bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

14. Sieć wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego

15. Stres przed egzaminem

16. Awans zawodowy

17. Wspomaganie szkół i placówek 

18.Wyniki badań ankiety dotyczącej korzystanie mediów spoołecznościowych

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl