Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Praktyka

Skierowanie na praktyki

 

Dziennik praktyk

 

Wykaz godzinowy praktyk

 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

 

Zaświadczenie z zakładu pracy

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl