Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Harmonogram zajęć

Harmonogram studiów podyplomowych na rok akademicji 2018-2019 zostanie opublikowany w październiku 2018 roku.

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl