Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Poradnictwo zawodowe

Pedagog- mgr Kazimierz Karst

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
9:00 - 12:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 14:00 10:00 - 12:00

 

Pedagog- mgr Paulina Starowicz

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
12:15 - 17:15 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 11:00
  
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: piątek 10:00 - 11:00
 

Psycholog- mgr Danuta Saluk-Niepiekło

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
--- --- --- 8:00 - 13:00 ---

 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: czwartek 12:00 - 13:00
 
 
 
Praca działu obejmuje:
 • porady indywidualne dotyczące:
  - planowania kariery zawodowej,
  - informacje o poszukiwanych zawodach,
 • porady dla uczniów kończących gimnazjum z problemami zdrowotnymi wybierających szkoły ponadgimnazjalne,
 • badanie preferencji zawodowych uczniów kończących gimnazjum oraz maturzystów,
 • informatory o szkołach:
  - wyższych
  - pomaturalnych
  - policealnych
  - ponadgimnazjalnych
Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl