Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Poradnictwo zawodowe

Pedagog- mgr Kazimierz Karst

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
900 - 1200 900 - 1300 900 - 1300 900 - 1400 1000 - 1200

 

Pedagog- mgr Paulina Starowicz

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
800 - 1200 1300 - 1730 800 - 1200 800 - 1200 800 - 1130
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: piątek 1015 - 1130
 
 
 
Praca działu obejmuje:
 • porady indywidualne dotyczące:
  - planowania kariery zawodowej,
  - informacje o poszukiwanych zawodach,
 • porady dla uczniów kończących gimnazjum z problemami zdrowotnymi wybierających szkoły ponadgimnazjalne,
 • badanie preferencji zawodowych uczniów kończących gimnazjum oraz maturzystów,
 • informatory o szkołach:
  - wyższych
  - pomaturalnych
  - policealnych
  - ponadgimnazjalnych
Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl