Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Dział przedszkolny

Pedagog - mgr Maria Wojciechowska

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
14:30 - 17:30 8:00 - 13:00 8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

15:00 - 17:00

praca w terenie

8:00 - 11:00


konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  wtorek 11:00 - 12:00, piątek 10:00 - 11:00

Psycholog- mgr Joanna Józefczuk

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
11:00 - 17:00 ------ ------- ------- -------

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców (informacja telefoniczna)


Praca działu obejmuje:

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl