Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Dział przedszkolny

Pedagog - mgr Maria Wojciechowska

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
1430 - 1630 800 - 1300 800 - 1200

800 - 1200

1500 - 1700

praca w terenie

800 - 1100


konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  wtorek 1000 - 1100, piątek 1000 - 1100

Psycholog- mgr Joanna Józefczuk

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
1100 - 1700 ------ ------- ------- -------

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców (informacja telefoniczna)


Praca działu obejmuje:

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl