Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Problemy edukacyjne

Pedagog - mgr Anna Orzech 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek

 8:00- 13:00

 12:00 - 17:00

 8:00 - 12:00

 9:00 - 12:00

 

8:00 - 11:00

 

 

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  środa 11:00 - 12:00

     

Pedagog- mgr Joanna Dudek

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
13:00 - 18:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:30 8:00 - 11:30

8:00 - 11:00

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców:  wtorek 11:00 - 12:00Psycholog- mgr Katarzyna Gwiżdż 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
8:00 - 12:00 12:15 - 16:15 8:00 - 12:00 11:15 - 15:15 8:00 - 12:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: poniedziałek 11:00 - 12:00

 

Psycholog- mgr Justyna Kuźmiak-Ladra

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
12:00 - 17:00 8:00 - 13:00 8:00 - 12:00 8:00 - 11:00 8:00 - 11:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: wtorek 11:30 - 13:00Praca działu obejmuje:

Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno- pedagogicznych dzieci i młodzieży (m.in.: z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), w celu określenia możliwości intelektualnych, predyspozycji, uzdolnień, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, w celu przyznania indywidualnego programu lub toku nauki, kwalifikowania uczniów do nauczania indywidualnego oraz innych, zgodnie z potrzebami)

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl