Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Problemy edukacyjne

Pedagog - mgr Anna Orzech 

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek

 8:00- 13:00

 12:00 - 17:00

 8:00 - 12:00

 8:00 - 11:00

 

8:00 - 11:00

 

 

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców:  środa 11:00 - 12:00
godzina dostępności: czwartek 11:00 - 12:00

   

Pedagog- mgr Joanna Dudek

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
13:00 - 18:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:30 8:00 - 11:30

8:00 - 11:00

konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców: poniedziałek 17:00 - 18:00, 
godzina dostępności: piątek 11:00 - 12:00



Psycholog- mgr Monika Rymarczyk-Próchno

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
8:15 - 12:15 12:00 - 16:00 8:15 - 12:15 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: poniedziałek 11:00 - 12:00
godzina dostępności: środa 12:15 - 13:15

 

Psycholog- mgr Justyna Kuźmiak-Ladra

Poniedziałek     
Wtorek środa Czwartek Piątek
11:30 - 16:30 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 11:00 8:00 - 12:00
 
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, rodziców: poniedziałek 11:30 - 12:30
godzina dostępności: wtorek 12:00 - 13:00



Praca działu obejmuje:

  •     diagnozę i opiniowanie,

Przeprowadzanie diagnoz psychologiczno- pedagogicznych dzieci i młodzieży (m.in.: z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), w celu określenia możliwości intelektualnych, predyspozycji, uzdolnień, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, w celu przyznania indywidualnego programu lub toku nauki, kwalifikowania uczniów do nauczania indywidualnego oraz innych, zgodnie z potrzebami)

  • wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły, placówki,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży., Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji zadań,
  • działalność informacyjno - szkoleniowa.