Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Zespół orzekający

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

 
 
Terminarz Zespołów Orzekających 
w roku szkolnym 2018 / 2019
(czwartek, godz. 8:00)

13.09.2018r., 27.09.2018r., 25.10.2018r., 22.11.2018r., 13.12.2018r., 24.01.2019r., 28.02.2019r., 28.03.2019r., 25.04.2019r., 16.05.2019r., 30.05.2019r., 13.06.2019r., 27.06.2019r., 04.07.2019r., 22.08.2019r., 29.08.2019r.
Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl