Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Zespół orzekający

Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje uczniów do:

   

  Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

 
 
Terminarz Zespołów Orzekających 
w roku szkolnym 2017 / 2018
(czwartek, godz. 1100)

- 14. 09. 2017 r.

- 28. 09. 2017 r.
- 26. 10. 2017 r.
- 23. 11. 2017 r.
- 14. 12. 2017 r.
- 25. 01. 2018 r.
- 22. 02. 2018 r.
- 22. 03. 2018 r
- 26. 04. 2018 r.
- 10. 05. 2018 r.
- 24. 05. 2018 r.
- 07. 06. 2018 r.
- 21. 06. 2018 r.
- 05. 07. 2018 r.
- 23. 08. 2018 r.
30. 08. 2018 r.
Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl