Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Poradnia

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna

Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcą pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Swoim działaniem obejmujemy miasto Złotoryja i Powiat Złotoryjski. Pod naszą opieką łącznie znajduje się 5638 dzieci (dane z roku szkolnego 2017/2018). Poradnia dysponuje wieloma nowoczesnymi gabinetami i salami terapeutycznymi.

Zajmujemy się:

Opiniujemy wnioski dotyczące:

      Zasady zgłaszania dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne lub zajęcia terapeutyczne są następujące:

 W celu pełnego i dobrego zdiagnozowania dziecka często niezbędne jest dołączenie opinii o dziecku ze szkoły od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego. 

Pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne trwa od 3 do 4 godzin. Niekiedy potrzebna jest wielokrotna wizyta w Poradni.

Po badaniu rodzice uzyskują informację:

    Na wniosek rodziców wydawana jest pisemna opinia o dziecku. Za ich zgodą opinię otrzymuje także szkoła, przedszkole lub inne instytucje społeczne.

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl