Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Sieć samokształcenia i współpracy doradców zawodowych

24 września 2019

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi zaprasza  doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego oraz pedagogów szkolnych na spotkanie sieci wsparcia doradztwa zawodowego w powiecie złotoryjskim, które odbędzie się  27.09.2019 r. –piątek o godz. 9:15.

Program spotkania doradców:

  1. Omówienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.02.2019 r. 
    w spr. doradztwa zawodowego.
  2. Omówienie wniosków z ankiety ewaluacyjnej z ubiegłego roku szkolnego.
  3. Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Złotoryjskim.
  4. Wymiana doświadczeń doradców zawodowych w szkołach.

 

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl