Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

19 września 2019

 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje szkolenie na temat:„ Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

 Prowadzący:      mgr Izabela Sokołowska-Zatorska                                                 

 

Cel główny szkolenia :

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli, pedagogów  w zakresie metod pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami z autyzmem i z zespołem Aspergera, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Uczestnik również dowie się, jak identyfikować zachowania wskazujące na objawy zespołu Aspergera i odróżniać je od innych dysfunkcji. Ponadto szkolenie poświęcone będzie wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej.

Zagadnienia:

 1. Funkcjonowanie ucznia z autyzmem i z zespołem Aspergera
 2. Organizacja pracy z uczniem  z autystycznego spektrum:
  1. plany aktywności
  2. wizualizacja informacji
  3. instrukcje zachowań
  4. Zaburzenia sensoryczne: diagnoza i usprawnianie
  5. Deficyt teorii umysłu w autyzmie
  6. Współpraca z rodziną ucznia z autystycznego spektrum

 

Po ukończeniu formy nauczyciel:

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

 

Zapraszamy!

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl