Zagrożenie w sieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2019

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi organizuje 4 marca 2019r. o godz.14.00 szkolenie na temat: „ Zagrożenia w sieci”.

Szkolenie poprowadzi  mgr Aleksandra Nalazek – edukator Dolnośląskiej  Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Cele szkolenia:

- poznanie zagrożeń cyberprzestrzeni,

- omówienie możliwości reagowania na cyberprzemoc,

- wskazanie możliwości działań profilaktycznych.

Omawiane treści:

  1. Niebezpieczne treści.
  2. Cyberprzemoc:

               - formy cyberprzemocy,

               - zjawisko cyberprzemocy w polskich szkołach,

            3. Niebezpieczne kontakty.

            4. Działania profilaktyczne szkoły.

            5. Edukacja na rzecz bezpiecznego Internetu.