Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

11 lutego 2019

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Złotoryi zaprasza  doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego oraz pedagogów szkolnych na drugie spotkanie sieci wsparcia doradztwa zawodowego w powiecie złotoryjskim, które odbędzie się  28.02.2019 r. – czwartek o godz. 9.00

Główny temat spotkania: Szkolny doradca zawodowy - zwiększenie kompetencji.

 

Program spotkania:

  1. Omówienie wniosków z analizy potrzeb doradców zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  w roku szkolnym 2019/2020.   
  3. Lokalny rynek pracy.                    
  4. Wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzania w życie systemu orientacji zawodowej w naszym rejonie - dobre praktyki: doradztwo zawodowe                       w SP-3 w Złotoryi - innowacje.
  5. Informacja z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń edukacyjnych
    z konferencji szkoleniowej w Legnicy dot. regionalnej sieci współpracy doradców zawodowych subregionu legnicko – głogowskiego 2019 r.
  6. Praca doradcy zawodowego z młodzieżą z problemami zdrowotnymi- przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia – praktyczne ćwiczenia dla uczniów.
  7. Dyskusja.

 

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Autor: Kazimierz Karst

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl