Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Kolejna sesja za nami!

26 czerwca 2018

Informujemy, iż od 2 lipca 2018 r. rozpoczyna się kolejna rekrutacja - informacje w rozwinięciu artykułu.

Już po raz drugi grupa nauczycieli-studentów zakończyła swoją edukację na studiach podyplomowych w PODN w Złotoryi, które były realizowane w porozumieniu z Wyższą Szkolą Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

W dniach 10 i 16 czerwca odbyła się sesja egzaminacyjna, do której przystąpiło 64 studentów, z czego 21 zdawało egzamin z dwóch kierunków. O bardzo wysokim poziomie tegorocznej sesji, a co za tym idzie dobrze merytorycznie przygotowanych studentach świadczyć może fakt, iż niejednokrotnie trzeba było im przerywać wypowiedzi podczas przeprowadzanych egzaminów.

Podobnie jak w poprzednim roku największą popularnością cieszyły się kierunki: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz terapia pedagogiczna. O bardzo dobrym poziomie prowadzonych zajęć oraz ich organizacji świadczą między innymi ankiety ewaluacyjne, które były przeprowadzane na zakończenie każdego bloku zajęć i większa w stosunku do pierwszej edycji liczba studentów (o 26). Miło również było usłyszeć wielokrotnie bardzo pozytywne opinie o prowadzących w przerwach między zajęciami.

Wszystkim tegorocznym absolwentom składam gratulacje i mam nadzieję, że zdobyte nowe kwalifikacje oraz wiedza przyczynią się do samorozwoju, wzmocnią i rozwiną Państwa warsztat pracy, a to z kolei przełoży się na nową jakość nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że od 2 lipca 2018 r. rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2018/2019, która będzie trwać do 31 października.

Wymagane dokumenty:

* oryginał/odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,

* kserokopia dowodu osobistego,

* podanie/ formularz o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania na stronie www.podnzlotoryja.pl, w zakładce –studia podyplomowe)

Dokumenty należy składać w sekretariacie PODN i PPP w Złotoryi, można również na miejscu zapłacić wpisowe w wysokości 200 zł.

Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Absolwenci studiów podyplomowych WSNP otrzymają 20% zniżki czesnego.

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje to serdecznie zapraszamy.

 

 

Dyrektor PODN i PPP w Złotoryi

Kazimierz Karst

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl