Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Wyniki Powiatowego Konkursu Ortograficznego

13 lutego 2018

W dniu 8 lutego 2018 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi został przeprowadzony Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 14 uczniów. Zadaniem uczniów było napisanie zamieszczonego poniżej dyktanda   i rozwiązanie testu. Za bezbłędnie napisane dyktando można było zdobyć 150 punktów, zaś za bezbłędnie rozwiązany test 25 punktów. Prace oceniało jury  w składzie : Barbara Porębska, Renata Fuchs i Jolanta Wróblewska.

         Wyniki Powiatowego Konkursu Ortograficznego przedstawiają się następująco:

I miejsce / 127 pkt.                    – Dawid Brudniewicz  – ZSO w Złotoryi

II miejsce  / 109 pkt.                  – Dominik Żukowski – ZSO w Złotoryi

III miejsce / 108 pkt.                 – Martyna Kityk    – ZSO w Złotoryi

Wyniki pozostałych uczniów w kolejności zgodnej z ilością zdobytych punktów:

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl