Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Komunikat dyrektora CKE w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Informacje o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego  w roku szkolnym 2020/2021 można znaleźć na stronie głównej OKE we Wrocławiu  https://oke.wroc.pl/

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
    w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

             https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

  1. Składanie wniosków o zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

             https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/ZwolnienieE8.pdf

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
    w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

            https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/20200820_EM_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf