Agresywny uczeń w placówce – wyzwanie współczesnej szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Złotoryi planuje zorganizować  w kwietniu 2020 r. szkolenie na temat: „ Agresywny uczeń w placówce – wyzwanie współczesnej szkoły” dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli,  wychowawców szkół powiatu złotoryjskiego.

Osoby zainteresowane proszone  są o potwierdzenie  swojego udziału do 26.02.2020 r. pod nr tel./fax 76/8783549  PODN i PPP w Złotoryi Max. ilość uczestników 20-25 osób. Szkolenie zaplanowano na 4 godz. dydaktyczne.

 

CELE OGÓLNE:

  • Podniesienie kompetencji w zakresie diagnozowania przyczyn zachowań agresywnych u uczniów.
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania uczniów agresywnych.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji agresji.
  • Doskonalenie umiejętności projektowania i realizowania procesu wsparcia dla uczestników agresji.

PROGRAM:

  1. Źródła agresji

               - procesy neuronalne i chemiczne jako przyczyny agresji,

               - ból i dyskomfort jako przyczyny agresji,

               - sytuacje społeczne prowadzące do agresji.

          2.  Rodzaje agresji i sposoby reagowania:

               - agresja a przemoc,

               - typy agresji

               - uczestnicy agresji,

               - przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie,

               - metody pozwalające na stawianie ograniczeń dla niewłaściwego       zachowania ,

               - nieskuteczne interwencje.

         3.  Profilaktyka działań

             - profilaktyka a interwencja,

             - trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole,

             - klimat szkoły – budowanie relacji w szkole.

         4. Podstawy prawne:

             - Rozporządzenie MEN z dn. 6.08.2019 r. w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli,

             - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,

             - Ustawa z dn. 26.10.1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich