Cyberprzemoc jako element agresji i przemocy rówieśniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2020

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotoryi organizuje 6 marzec 2020r. o godz. 11.00   szkolenie dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli,  wychowawców szkół powiatu złotoryjskiego na temat: „Cyberprzemoc jako element agresji i przemocy rówieśniczej”.

    Chętnych prosimy  o potwierdzenie swojego udziału do  02.03.2020 r.    pod nr tel./fax 76/8783549PODN i PPP w Złotoryi

 

CELE OGÓLNE:

  1. Definicja cyberprzemocy

               - czym jest cyberprzemoc

               - czynniki sprzyjające cyberprzemocy

           2. Rola szkoły

               - przepisy prawne

               - postawa nauczycieli

               - współpraca z innymi instytucjami

           3. Sposoby reagowania i przeciwdziałania

               - identyfikacja problemu

               - podejmowanie działań

               - opracowanie procedury

               - pomoc dla poszkodowanego

               - konsekwencje wobec sprawcy

            4. Pomoc dla nauczyciela w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w klasie

                - formy pomocy na terenie placówki

                - współpraca z Radą Pedagogiczną i rodzicami

                - formy pomocy instytucji i osób zewnętrznych

 

Zapoznanie się z formami cyberprzemocy:

 - naruszenie wizerunku,

 - hejt,

 - rozsyłanie kompromitujących materiałów

 - włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów

 - nieuprawnione rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości

 - tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych

 - obrażanie

 - wulgaryzmy

 - szantaż

 - fejk news

 

Uwrażliwienie na problemy z jakimi boryka się ofiara cyberprzemocy.

Wskazanie jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie można szukać pomocy oraz jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy.

Przedstawienie reguł bezpiecznego korzystania z sieci.

Wskazanie sposobów wspierania u młodzieży rozwoju empatii i aktywnej postawy wobec zagrożeń związanych z cyberprzemocą.

Przedstawienie konsekwencji dla sprawców cyberprzemocy.

Metody pracy: wykład, dyskusja, debata, ćwiczenie z wykorzystaniem telefonu komórkowego

Narzędzia: prezentacja, filmik, strony www

Przebieg zajęć:

- wprowadzenie i mini wykład na temat cyberprzemocy – prezentacja,

- rozmowa o odpowiedzialności i konsekwencji naruszania zasad,

- dyskusja o przypadkach cyberprzemocy,

- ćwiczenie z wykorzystaniem telefonów komórkowych – Kahoot,

- strony WWW – przykłady hejtu, memy, naruszenie wizerunku,

- przykłady przypadkowych ofiar cyberprzemocy,

- film,

- omówienie konsekwencji dla sprawców cyberprzemocy