Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców i Koordynatorów Zawodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Dnia 28 lutego 2019r.  w PODNiPPP w Złotoryi odbyło się  drugie spotkanie warsztatowe w ramach lokalnej Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców i Koordynatorów Zawodowych oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W pierwszym punkcie  zostały zaprezentowane i omówione wnioski z przeprowadzonej analizy potrzeb doradców zawodowych. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się sprawdzonymi przez siebie ciekawymi pomysłami odnośnie wdrażania tego przedmiotu w swoich placówkach. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi oraz Zespołu Szkół Zawodowych zaprezentowały dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego, które zostały sprawdzone w w/w placówkach. Ponadto przedstawionych zostało kilka ćwiczeń edukacyjnych i zadań do wykorzystania na lekcjach zawodoznawczych. 

Omówiono również aktualną sytuację lokalnego rynku pracy (zgodnie z barometrem zawodów), a także przedstawiono ofertę rekrutacyjną do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020.

Kolejne spotkanie podsumowujące wszystkie podjęte działania w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego zaplanowane zostało na czerwiec 2019r.

 

Kazimierz Karst

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie