Sieć Wsparcia Doradztwa Zawodowego Powiatu Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2018

Obowiązujące od bieżącego roku szkolnego nowe regulacje dotyczące doradztwa zawodowego i edukacji zawodowej w szkole wymagają kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych od najmłodszych lat i przez wszystkich nauczycieli. Szczególną rolę w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej uczniów różnych typów szkół mają doradcy zawodowi, dlatego też zostało zorganizowane w dniu 25.10.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Złotoryi spotkanie dla nauczycieli i pedagogów pełniących takowe funkcje.

Jego głównym celem było przygotowanie koncepcji pracy, założeń współpracy oraz wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzania w życie systemu preorientacji , orientacji zawodowej w naszym rejonie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele następujących szkół naszego powiatu:

- Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce

- Szkoła Podstawowa w Świerzawie

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie

- Szkoła Podstawowa w Wojcieszowie

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi

- Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi

            W trakcie spotkania utworzona została  Sieć Wsparcia Doradztwa Zawodowego Powiatu Złotoryjskiego, ustalono założenia współpracy w jej ramach oraz  przygotowano koncepcję pracy na bieżący rok szkolny. Poruszone zostały również kwestie dotyczące m.in. funkcjonowania i celów Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wymieniono się informacjami na temat działań podjętych przez szkoły naszego powiatu w zakresie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w bieżącym roku. Doradca zawodowy z Poradni przedstawił możliwości wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego oferowanego przez naszą Placówkę.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie