Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Życzenia

13 października 2020


Czytaj więcej o: Życzenia

Ogólnopolski Tydzień Kariery - Konkurs

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Złotoryi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt. "Odlotowe Zawody", organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Więcej informacji w regulaminie.

13 października 2020


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Tydzień Kariery - Konkurs

Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu złotoryjskiego.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) oraz na wniosek Organu Prowadzącego, Dolnośląski Wicekurator Oświaty we Wrocławiu Pan Janusz Wrzal, wskazała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotoryi, wchodzącą w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi, do powoływania od dnia   1 września 2020 r. zespołów orzekających w celu  wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Zgodnie z w/w decyzją poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca w strukturach  Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi zostaje przekształcona w specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

27 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu złotoryjskiego.

Rekrutacja 2020/21

Szanowni Państwo,

wzorem lat poprzednich informujemy, iż z dniem 1.07.2020r PODN w Złotoryi rozpoczyna rekrutację na trzysemestralne  studia podyplomowe na wszystkich kierunkach pedagogicznych oraz studia zaoczne jednolite lub dwustopniowe we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

3 lipca 2020


Czytaj więcej o: Rekrutacja 2020/21